Prototyp mého nového 2-kanálového DSO

Funkce: 2 kanály, X-Y režim, 16 vstupů pro log. analyzátor, FFT, frekvenční čítač 2CH
    export na CF kartu, export přes COM port, ovládání přes PC
Synchronizace: INT, EXT, LOG, ONCE
Vzorkování: jednorázové děje 32MS/s, 512/1024/2048/4096 vzorků/kanál
      periodické děje až 1600MS/s, ale jen na velmi stabilní kmitočty pod 10MHz
Šířka pásma: momentálně asi 35MHz pro -3dB 
Časová základna: 50ms/div - 1us/div, pro periodické děje 50ms/div - 20ns/div (32pix/div)
Citlivost: 20mv/div - 50V/div (32pix/div)
Rozlišení: x=10div, y=7,5div
Vstupní díl: operáky AD8066->AD8045->AD8061, A/D převodník AD9057
       vstupní Z modulu cca 1M/4pF
LCD: PG320240HNNIS3 (320*240 bez řadiče) s homemade řadičem ATmega64-16
MCU: hlavní MCU ATmega2560-16, ATmega8-16 pro nezávislý modul čítače
Ovládání: dotykový displej, rotační enkodéry a mrtě tlačítek na ovládání 
     klasických fcí osciloskopu, možnost řízení z PC
  

Pár fotek menu na LCD PG320240HNNIS3:


Exporty BMP obrazků pres COM port, průběhy jsou nasnímné jen interním ADC ATmega2560:


A teď už průběhy nasnímané prototypem s novým vstupním dílem.
Vstupní díl: AD8066->AD8045->AD8061->AD9057
Vzorkovací kmitočet je 32MHz, časové základny 500-20ns/div jsou vytvořeny skládaným vzorkováním.


Při nestabilní frekvenci nebo frekvenci blízké zlomku vzorkovací frekvence je tato metoda skládaného vzorkování nepoužitelná:


512 bodové FFT a měřič zkreslení (k2):