ISTTC - SSTC s přerušovaným buzením

    Zkratka ISSTC znamená Interupted Solid State Tesla Coil. Principielně jde o stejné zapojení jako SSTC, ale u této verze není buzení trvalé. Nastavuje se zde poměr mezi dobou buzení a dobou bez buzení koncového stupně (střední výkon) a dále ještě opakovací frekvence tohoto cyklu (obdoba BPS u klasického tesláku). Cílem je dosáhnout nízký střední výkon, aby bylo možné do primáru krátkodobě dodávat vysoký špičkový výkon a tím zvětšit délku výbojů. Vlastní výboje se díky přerušovanému buzení chovají jako u klasického tesláku, tedy jsou větvené, oproti SSTC poměrně studené a hodně hlučné.
    Primár se pro zvýšení středního výkonu zapojuje do série s rezonančním kondenzátorem, který zvyšuje rozkmit napětí na primární cívce. Koncový stupeň se napájí z vyhlazeného napětí. Zapojení koncového stupně může být buď úplně identické se SSTC, ale viděl jsem zapojení, kde se využívá IGBT tranzistorů přemostěných transily místo MOSFETů s diodami.
    Před nějakou dobou jsem s ISSTC provedl pár experimentů a při odběru 20W jsem dosálh asi 10cm výbojů.

Poslední aktualizace: 29.6.2004