DRSSTC - SSTC s laděným primárním obvodem

    Zkratka DRSSTC znamená Dual Resonant Solid State Tesla Coil neboli SSTC, kde je primární obvod naladěn na frekvenci sekundáru. Principielně jde zase o stejné zapojení jako SSTC, ale primární cívka je připojena přes takovou kapacitu, aby spolu s indukčností primáru vznikl rezonanční obvod laděný na frekvenci sekundáru. Podobně jako v radiotechnice navázáním dvou rezonančních obvodů dojde k rozdělění rezonanční frekvence na dvě, které jsou symetricky vzdlálené od původního kmitočtu. Vzdálenost je tím větší, čím silnější je vazba mezi primárem a sekundárem. V praxi to tedy znamená, že cívka s rezonancí na 240 kHz může v tomto režimu rezonovat třeba na 210 kHz a 270 kHz. Výhodou tohoto zapojení je, že v sériovém rezonnčním obvodě je na cívce větší napětí, než na celém rez. obvodu, takže se v sekundáru indukuje větší napětí.
    Rezonanční kondenzátor je namáhán poměrně velkými proudy a změnami napětí, takže musí být složen z více menších. Nezřídka musí být výsledná kombinace kondenzátorů na několik kV (zatím největší DRSSTC má kondenzátor na 12kV DC). Díky této metodě ja možné dosáhnout až 40cm výbojů i s obyčejným polomostem. V plném můstku už by byl odběr přiliš velký, takže se používá v režimu ISSTC a výboje mohou mít přes 150cm.

Poslední aktualizace: 24.8.2004