Něco teorie, příklady

   Něco teorie a příkladů připojení periferií k jednočipu.

Řízení displejů:
Ovládání znakových LCD s řadičem HD44780
Ovládání grafického LCD s řadičem PCF8558 (displeje HP97502QG, LPH7563, ...(97x35 bodů))
Ovládání grafického LCD s řadičem KS0108 (S6B0108) s rozlišením 128x64 bodů (ATM12864, PG12864)
Řadič LCD PG32040WRM-HNNIS3 (budiče ST8024+ST8016) s AVR.

Programátor znakové sady pro grafické LCD

Řízení HDD a souborové systémy:
Řízení pevného disku a CompactFlash karty v IDE režimu
Souborový systém FAT16

Ostatní:
Použití rotačních enkodérů
Pseudo DMA řízení LCD s řadičem HD44780
Emulace audio I2S sběrnice
Použití PS/2 myši
Vzorkování v ekvivalentním čase a měření šířky pásma AVR ADC

Matematika:
FFT Cooley-Tukey dit radix 2 pro AVR
FHT, rychlá Hartleyova transformace pro AVRGCC

Poslední aktualizace: 5.8.2013